Elektronická omluvenka

Pomocí tohoto formuláře můžete informovat třídního učitele (vedoucího skupiny) o nepřítomnosti studenta OA, EL a VOŠE ve výuce. Omluvenka bude zaslána přímo třídnímu učiteli (vedoucímu skupiny) elektronickou poštou. Na adresu omlouvajícího bude zaslána kopie omluvenky.

Třída – třídní učitel:
Jméno a příjmení omlouvaného studenta:
Text omluvenky:
Jméno a příjmení omlouvajícího:
(zákonný zástupce nebo zletilý omlouvaný student)
E-mail na omlouvajícího:

Elektronická omluvenka nenahrazuje "klasickou omluvenku", slouží pouze k rychlému sdělení důvodu nepřítomnosti žáka (studenta) ve škole.